AKIBAT KEDURHAKAAN ANAK KEPADA KEDUA ORANG TUANYA.

 

Oleh : Ustad.Ahmad. S.Ag.

Akiba sikap kedurhakaan kepada orang tua

 

Al hamdulillah , al laji hadana bihiyatil iman, wassholatu  wassalamu ala Muhammadinil mustofa .amma ba,du.

 

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam, sholawat dan salam atas junjungan nabi besar Muhammad SAW.

 

Adapun judul  Tausiyah  pada kesempatan ini adalah : akibat sikap kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tua.
Durhaka kepada orang tua memiliki dampak dan akibat yang luar bisa dalam kehidupan di dunia, saat sakratul maut, di alam Barzakh, dan di akhirat. Akibat itu antara lain:

 1. Dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla
  barangsiapa yang dimurkai oleh keduanya, maka Aku murka kepadanya
 2. Menghalangi doa dan Menggelapi kehidupan
  Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “…Dosa yang mempercepat kematian adalah memutuskan silaturrahmi, dosa yang menghalangi doa dan menggelapi kehidupan adalah durhaka kepada kedua orang tua.” (Al-Kafi 2: 447)
 3.   Celaka di dunia dan akhirat
 4. Dilaknat oleh Allah swt
 5. Dikeluarkan dari keagungan Allah swt
  Imam Ali Ar-Ridha (sa) berkata: “Allah mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua karena durhaka pada mereka telah keluar dari pengagungan terhadap Allah swt dan penghormatan terhadap kedua orang tua.” (Al-Faqih 3: 565)
 6. Amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah swt
  Dalam hadis Qudsi Allah swt berfirman: “Demi Ketinggian-Ku, keagungan-Ku dan kemuliaan kedudukan-Ku, sekiranya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya mengamalkan amalan semua para Nabi, niscaya Aku tidak akan menerimanya.” (Jâmi’us Sa’adât 2: 263).
 7. Shalatnya tidak diterima oleh Allah swt
  Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan benci ketika keduanya berbuat zalim kepadanya, maka shalatnya tidak diterima.” (Al-Kafi 2: 349).
 8. Tidak melihat Rasulullah saw pada hari kiamat
  Rasulullah saw bersabda: “Semua muslimin akan melihatku pada hari kiamat kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, peminum khamer, dan orang yang disebutkan nama¬ku lalu ia tidak bershalawat kepadaku.” (Jâmi’us Sa’adât 2: 263).
 9. Diancam dimasukkan ke dalam dua pintu neraka
  Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membuat kedua orang tuanya murka, maka baginya akan dibukakan dua pintu neraka.” (Jâmi’us Sa’adât 2: 262).
 10. Tidak akan mencium aroma surga
  Rasulullah saw bersabda: “Takutlah kamu berbuat durhaka kepada kedua orang tuamu, karena bau harum surga yang tercium dalam jarak perjalanan seribu tahun, tidak akan tercium oleh orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, memutuskan silaturahmi, dan orang lanjut usia yang berzina…” (Al-Wasâil 21: 501)
 11. Menderita saat Saktatul maut
  Penderitaan anak yang durhaka kepada orang tuanya saat sakratul mautnya pernah menimpa pada salah seorang sahabat Nabi saw. Berikut ini kisahnya:

 

Inilah 11 akibat dari sikap  kedurhakaan kepada kedua orang tua, semoga kita semua menjadi anak sholeh dan sholihat, anak yng taat kepada kedua ibu bapak kita, anak  yang senantiasa menghormati dan menghargai mereka, anak yang selalu mendoakamn mereka dan mari kita  berlindung dari sikap anak yang  durhaka kepada kedua orang tua kita, amin. Yarabbal alamin.

 

Billahi Taufiq Wal hidayah Wass.Wr.Wb.

 

Posted on April 30, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: